Nuorisokoti Auliksen esittely

Nuorisokoti Aulis on aloittanut toimintansa tammikuussa 2007. Aulis on seitsemän paikkainen nuorisokoti, joka tarjoaa lastensuojelulain mukaista sijaishuoltoa seitsemälle 13-18-vuotiaalle nuorelle.

Aulis on vakiinnuttanut asemansa hyvämaineisena ja ammattitaitoisena lastensuojeluyksikkönä.

Nuorisokoti Aulis tarjoaa ammatillista osaamista ja huolenpitoa nuorille kodinomaisessa ympäristössä. Aulis sijaitsee Hattelmalan alueella, Isomunakas järven rannalla, Hämeenlinnan kupungin kupeessa. Hämeenlinnan keskeinen sijainti ja hyvät kulkuyhteydet tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet koulunkäyntiin, jatko-opintoihin ja harrastusmahdollisuuksiin. Julkiset kulkuyhteydet Hämeenlinnasta eri puolille suomea ovat erinomaiset.

Aulis on avoimuuteen ja yhteisöllisyyteen perustuva kodinomainen yksityinen lastensuojeluyksikkö. Nuorisokoti Auliksen nuoret saavat ammattitaitoisilta ja kokeneilta aikuisilta tukea ja turvaa yksilöllisessä kasvussa ja kehityksessä.

Henkilökunnalla on vankka kokemus nuorisopsykiatrisesta hoitotyöstä, joten meillä on hyvät valmiudet toimia myös psyykkisesti oireilevien nuorten sijoituspaikkana. Nuorisokoti Auliksen henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä nuoren perheen, verkoston ja nuorisopsykiatristen osastojen ja poliklinikoiden kanssa.

Auliksessa työskentelee seitsemän aikuista, joista kolme on yrityksen osakkaita ja neljä on palkattuja työntekijöitä. Olemme vahva nuorisopsykiatrinen osaaja. Työryhmään kuuluu kolme psykiatrista sairaanhoitajaa, sairaanhoitaja sekä YAMK-sosionomi, jolla on myös opettajan pedagoginen pätevyys, sekä kaksi AMK-sosionomia joilla toisella on ART-ohjaajan sekä koira-avuisteisen ohjaajan tutkinto ja toinen suorittaa YAMK-opintoja loppuun.

Henkilökunta on sitoutunutta ja hyvin kouluttautunutta, vaihtuvuus on ollut vähäistä neljäntoista toimintavuoden aikana.

Nuorisokoti Auliksen asiakkaina ovat kuntien ja kaupunkien sosiaalitoimet, joiden kanssa on voimassa olevat puitesopimukset tai nuorikohtaiset sopimukset.