Nuorisokoti Auliksessa on yksi paikka vapaana 9.7.2023.